MG Heeft alle Oplossingen voor

Isolatie door reflectie

Isoleren door middel van reflectie is niet iets van de laatste tijd. Het principe wordt met veel succes toegepast in een thermosfles waarmee een vloeistof lang op temperatuur blijft. De mate waarin een product isoleert, wordt uitgedrukt in een zogenaamde R-waarde; de warmteweerstand. Hoe hoger de R-waarde, des te beter de warmte-isolatie. De R-waarde wordt bepaald door de mate waarin de warmteoverdracht door geleiding, convectie en straling wordt tegengegaan. 

Beperk warmteverlies

Door reflectie

De meeste bouwkundige constructies zijn opgebouwd uit meerdere materiaallagen, eventueel gescheiden door een luchtspouw. Bij een luchtspouw wordt de warmteweerstand bepaald door de weerstand tegen overdracht door reflectie, convectie en geleiding. Het effect van deze drie vormen van warmteoverdracht, in combinatie met de mate van isolatie per overdrachtsvorm, bepaalt de totale weerstand. Deze is dus afhankelijk van een groot aantal factoren. In luchtspouwen is de warmte-overdracht door stroming en geleiding overigens gering. Warmteverlies wordt voornamelijk bepaald door straling.

Elk materiaal geeft warmtestraling af. De mate waarin, wordt niet alleen bepaald door de temperatuur van het oppervlak, maar ook door het materiaal zelf. Dit laatste wordt uitgedrukt in een emissiecoëfficiënt. De meeste bouwmaterialen, zoals bijvoorbeeld baksteen, beton en hout, hebben een hoge emissiecoëfficiënt en stralen dus relatief gemakkelijk warmte uit. Anders gezegd: dergelijke materialen verliezen relatief eenvoudig hun warmte als gevolg van warmteoverdracht door straling.

De reflectiematerialen van Meuwissen Gerritsen hebben juist een lage emissiecoëfficiënt. Met de toepassing van deze materialen kan de emissie via de bouwmaterialen dus sterk worden beperkt. Natuurkundige wetten geven aan dat materialen met een lage emissiecoëfficiënt erg goed warmtestraling reflecteren. Zo reflecteert het aluminium dat in Miofol® 170 AG, Alkreflex 2L-2, Polytex 145 AG en Miofol® 150A wordt verwerkt, meer dan 90% van de warmtestraling.

Bij gebouwen bedraagt het warmteverlies, als gevolg van warmteoverdracht door geleiding en convectie, circa 25% van het totale warmteverlies. Het grootste deel van het warmteverlies, namelijk 75%, wordt veroorzaakt door straling. Bij energie-efficiënt bouwen is het daarom noodzaak om met elke vorm van warmteoverdracht rekening te houden. Benieuwd hoe jij nog efficiënter kan bouwen? Neem contact op en wij helpen je graag met een passend advies.

Toepasbare producten

Gevestigde

Merken

Meuwissen Gerritsen is de naam achter verschillende veelgevraagde A-merken. Naast onze eigen productlijnen Miofol®, Alkreflex®, Polytex®, TAFTEX® en VAST-R® zijn we exclusief distributeur van DuPont voor de producten AirGuard® en Tyvek®. Bekijk de uitgebreide mogelijkheden voor een duurzame constructie en optimaal werkende isolatie.

miofol
alkreflex
alkreflex
alkreflex
alkreflex
alkreflex
Isoleren door reflectie

Wij leveren

Wat jij nodig hebt

Meuwissen Gerritsen streeft naar een compleet leveringsconcept van basisproducten, specials en accessoires om onze wederverkopers en de vakmensen die met onze producten werken maximaal te ondersteunen. De vraag en behoefte op de bouw is continue onderhevig aan verandering. Ontbreekt er iets in ons leveringsprogramma neem dan contact met ons op.